เรือรบ - ยุโรป


เรือลาดตระเวน เรือพิฆาต เรือพิเศษ
I Gryf
Gryf
Type: เรือลาดตระเวน
อัตราการชนะ: 48.29%
Average Damage: 14 251
Avg. frags: 2.42
ฆ่า/ตาย: 5.54
II Tátra
Tátra
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 41.69%
Average Damage: 14 349
Avg. frags: 0.82
ฆ่า/ตาย: 1.36
III Romulus
Romulus
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 45.74%
Average Damage: 15 196
Avg. frags: 0.66
ฆ่า/ตาย: 0.94
IV Klas Horn
Klas Horn
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 48.21%
Average Damage: 17 739
Avg. frags: 0.68
ฆ่า/ตาย: 0.92
V Visby
Visby
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 51.04%
Average Damage: 17 530
Avg. frags: 0.57
ฆ่า/ตาย: 0.92
VI Västerås
Västerås
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 52.94%
Average Damage: 21 976
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.11
VII Skåne
Skåne
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 52.65%
Average Damage: 26 408
Avg. frags: 0.63
ฆ่า/ตาย: 1.17
Blyskawica
Blyskawica
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 49.89%
Average Damage: 23 794
Avg. frags: 0.58
ฆ่า/ตาย: 0.94
VIII Öland
Öland
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 51.7%
Average Damage: 29 639
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.22
IX Östergötland
Östergötland
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 52.34%
Average Damage: 41 364
Avg. frags: 0.73
ฆ่า/ตาย: 1.6
Friesland
Friesland
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 49.97%
Average Damage: 38 581
Avg. frags: 0.62
ฆ่า/ตาย: 1.09
X Halland
Halland
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 51.25%
Average Damage: 45 488
Avg. frags: 0.64
ฆ่า/ตาย: 1.27
Småland
Småland
Type: เรือพิฆาต
อัตราการชนะ: 56.4%
Average Damage: 39 084
Avg. frags: 0.75
ฆ่า/ตาย: 1.56

Other warships

Viribus Unitis
Viribus Unitis
ระดับ: V
อัตราการชนะ: 53.4%
Average Damage: 46 573
Avg. frags: 0.96
ฆ่า/ตาย: 1.91
Orkan
Orkan
ระดับ: VIII
อัตราการชนะ: 49.57%
Average Damage: 24 369
Avg. frags: 0.54
ฆ่า/ตาย: 0.95
Lappland
Lappland
ระดับ: X
Ragnar
Ragnar
ระดับ: X